EN

Webinar -Datadrivna beslut i en föränderlig värld

När: maj 26, 2020
Plats: Teams

Välkomna till ett webinar där vi tittar närmare på vikten av datadrivna beslut, och om hur mätning och uppföljning hänger ihop med organisationens strategi.

Vi presenterar hur ett Business Intelligence-projekt går till, från formulering av verksamhetskrav till en färdig lösning. Estelle Otterstedt, Manager Professional Services, Sara Lindström, Competence Area Manager för Business Transformation samt Christian Björkqvist, Competence Area Manager för Development & Integration, kommer tillsammans erbjuda både djup och bredd i diskussionen från högsta strategiska nivå till en övergripande förståelse för vad ett datalager är och varför du har nytta av det. Vi kommer också ge exempel på projekt som vi genomfört tillsammans med våra kunder. Webinaret startar 08.30 och beräknas vara klart till 09.30.

Agenda

  • Varför är det så viktigt med datadrivna beslut?
  • Hur går ett Business Intelligence-projekt till och erfarenheter från kundprojekt?
  • Hur kommer ni igång med Business Intelligence och hur säkerställer man att projektet levererar det som verksamheten behöver?