Därför bör du säkra dina dokument i Office 365

En av de vanligaste frågorna som kommer upp i diskussionerna kring Office 365 är säkerhet och backup av dokument samt mail. Den största osäkerheten som vi möter är vilken typ av säkerhet och backup som ingår som standard i molntjänsterna av Office 365, och är de tillräckliga? I detta blogginlägg kommer vi att förtydliga vad som ingår och vad vi rekommenderar att verksamheten kompletterar med för att få en säkrad Office 365 lösning.

Därför ska du välja molnet
| 16 mars, 2017

Den digitala utvecklingen går otroligt fort. Både i media och i branschen pratas det mycket om molnet. Vad innebär egentligen molnet och vem är det till för? I detta blogginlägg flyger vi upp i molnet och förklarar relevanta molnbegrepp.

Det kommer aldrig att gå så här långsamt igen!
| 3 mars, 2017

Utvecklingen och den digitala transformationen sker just nu otroligt snabbt i näringslivet och privat. Företag och organisationer som inte utnyttjar den digitala kraften kommer ohjälpligt hamna på efterkälken och konkurrenterna kommer att skaffa sig konkurrensfördelar som blir svåra och i vissa fall omöjliga att hämta in.

Om du tycker det går snabbt idag, passa på och njut, det kommer nämligen aldrig att gå så här långsamt igen!

Bli mer effektiv med nyheterna i Office 365
| 24 februari, 2017

Microsoft ökar takten med Office365 familjen och lanserar löpande nya appar. Fokus på dessa nya appar är att öka produktiviteten hos användaren och hjälpa dem att bli effektivare i deras vardag. I detta inlägg dyker vi ner i Microsofts produktnyheter som är nyligen lanserade och annat som kan vara intressant:

Säkerställ att din IT-miljö lever upp till verksamhetens krav 
| 17 februari, 2017

Idag fattas fler och fler beslut kring IT projekt i verksamheten utan att IT-ansvariga är inblandade. För att hänga med och kunna hjälpa verksamheten till smarta val behöver IT-avdelningen vara i framkant i teknik och ha förståelse för verksamhetens krav samt behov. IT är både teknik, taktik och strategi.

| 3 februari, 2017

Att informationsteknologin utvecklas snabbt är knappast någon nyhet. Men de senaste årens utveckling ställer många av våra förutfattade meningar på kant. Gamla regler gäller helt enkelt inte längre. Tjänstebaserad IT kan inte ses som en kostnad, det är ett konkurrensmedel.


| 24 januari, 2017

Tidigare har vi pratat om de tre vanligaste hoten i vår IT-miljö. Där vi bland annat har berört användarens inloggningsuppgifter. I detta inlägg delar vi med oss av AddPros bästa lösenordstips.


| 12 januari, 2017

IT-säkerhet är ett brett område som olika personer associerar till olika saker. När det gäller hot börjar cirka två av tre attacker med en stulen inloggning till användaren, vilket innebär namn och lösenord.


| 2 januari, 2017

Det moderna arbetssättet kräver att du skyddar din information samt din och dina användares identitet. Kommer någon åt din identitet så äventyrar du din informationssäkerhet. Säkrar du inte din information på rätt sätt så har du ingen kontroll över var din information finns.


| 15 september, 2014

Delar av Addpros DBA team var på SQL2014 MVP Roadshow i Malmö där Johan Ålen från SQLUG körde demo på InMemory tabeller. Min kollega Pontus har tidigare bloggat om nyheterna i 2014 vilket du kan läsa här.