Säkerställ att din IT-miljö lever upp till verksamhetens krav 

Idag fattas fler och fler beslut kring IT projekt i verksamheten utan att IT-ansvariga är inblandade. För att hänga med och kunna hjälpa verksamheten till smarta val behöver IT-avdelningen vara i framkant i teknik och ha förståelse för verksamhetens krav samt behov. IT är både teknik, taktik och strategi.

Bli konkurrenskraftig med tjänstebaserad IT
| 3 februari, 2017

Att informationsteknologin utvecklas snabbt är knappast någon nyhet. Men de senaste årens utveckling ställer många av våra förutfattade meningar på kant. Gamla regler gäller helt enkelt inte längre. Tjänstebaserad IT kan inte ses som en kostnad, det är ett konkurrensmedel.

Lösenord – gamla sanningar duger inte längre
| 24 januari, 2017

Tidigare har vi pratat om de tre vanligaste hoten i vår IT-miljö. Där vi bland annat har berört användarens inloggningsuppgifter. I detta inlägg delar vi med oss av AddPros bästa lösenordstips.

De tre vanligaste hoten i din IT-miljö
| 12 januari, 2017

IT-säkerhet är ett brett område som olika personer associerar till olika saker. När det gäller hot börjar cirka två av tre attacker med en stulen inloggning till användaren, vilket innebär namn och lösenord.

Därför är säkerhet mer än backup, lösenord och brandväggar
| 2 januari, 2017

Det moderna arbetssättet kräver att du skyddar din information samt din och dina användares identitet. Kommer någon åt din identitet så äventyrar du din informationssäkerhet. Säkrar du inte din information på rätt sätt så har du ingen kontroll över var din information finns.

| 15 september, 2014

Delar av Addpros DBA team var på SQL2014 MVP Roadshow i Malmö där Johan Ålen från SQLUG körde demo på InMemory tabeller. Min kollega Pontus har tidigare bloggat om nyheterna i 2014 vilket du kan läsa här.