Mobil informationssäkerhet

Möjligheterna att jobba utanför den konventionella arbetsplatsen blir allt vanligare så det finns ett behov av att komplettera den klassiska säkerheten med nya metoder. Det utökade utbudet av arbetsredskap ställer även högre krav på kompatibilitet mellan olika plattformar där användarupplevelsen allt oftare är i centrum. Lägg därtill alltmer förekommande oegentligheter i form av intrång, gisslanprogram och informationsläckage så kan situationen verka dyster om inte rent av hopplös. För att komma till rätt med situationen så är det viktigt att identifiera på vilken nivå det eventuellt finns brister i säkerheten.

Läs Mer
GDPR på ett ”enklare” vis
| 11 juli, 2017

GDPR eller egentligen, Dataskyddsförordningen som den heter på svenska är något som börjar dyka upp på de flesta styrelseagendor i skrivandets stund och har den ännu inte hunnit dit så bör vi nog skynda på den lite.
GDPR är allvar och skall så behandlas, men det är långt ifrån något som är onåbart.

Läs Mer
Klienthantering – dags att tänka om
| 27 juni, 2017

Vi har gjort likadant i många år när vi har hanterat våra klienter. Många företag börjar med att installera om datorn de precis har köpt eftersom den kommer med installationer man inte vill ha (preinstalled, bundled, bloatware etcetera). Numera finns möjligheten att få en ren dator direkt från tillverkarna som bara innehåller Windows 10 utan några tillägg. Varför ska vi fortsätta installera om dem?

Läs Mer
Effektivisera ert arbetssätt med Modern SharePoint
| 15 juni, 2017

SharePoint har varit med oss länge och med den senaste versionen, SharePoint 2016 och SharePoint Online, öppnas nya möjligheter. Vi går ifrån det som idag kallas för Legacy SharePoint och går istället mot Modern SharePoint. Detta innebär att vi får helt nya gränssnitt, helt nytt arbetstänk och helt ny struktur.

Läs Mer
Nyheter – SharePoint och OneDrive i Office 365
| 30 maj, 2017

Microsoft har nyligen släppt information om uppdateringar som kommer till Office 365 i sommar. Vi är många som väntar på förbättringar i nya moderna SharePoint och möjligheten att skapa webbplatser och sidor som ser bra ut och kan publiceras till hela organisationen. OneDrive for Business blir mer och mer moget och senaste synkappen fungerar utmärkt. Till hösten kommer OneDrive on demand i Windows 10 som gör det möjligt att ladda ner icke synkade filer direkt i utforskaren.

Läs Mer
| 18 maj, 2017

Information är livsblodet i er verksamhet. Den måste flöda fritt i era IT-system utan risk för proppar och flaskhalsar mellan databaserna.


| 4 maj, 2017

Betydelsen av hur man skriver en upphandling och vad man bör fråga efter är i högsta grad beroende på vad som ska upphandlas, komplexitet och inte minst samarbetets tidshorisont.
De tankar som vi vill förmedla här har sitt ursprung i tänkta långsiktiga upphandlingar där flera olika leverabler är den del av den totala lösningen det vill säga det är inte endast en produkt eller en enstaka tjänst som är föremål för upphandlingen.


| 28 april, 2017

Idag är det viktigt för många att kunna kombinera arbetsliv och privatliv på ett balanserat sätt. Istället för att medarbetare går ner i arbetstid för att hinna hämta och lämna på förskolan, vabba med mera arbetar man in tiden, under andra tider på dygnet. Den moderna arbetsplatsen gör detta möjligt.


| 13 april, 2017

Det mobila arbetslivet är något som har varit på gång under en lång tid men som generellt sett inte har skapat de tydliga värden som har föranlett de investeringar som krävs. I dagens föränderliga arbetsklimat är det mer eller mindre ett krav att förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt motsvarar de förväntningar som ställs avseende produktivitet och säkerhet för att skapa konkurrenskraft i den bransch man verkar i. Det är här Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) har betydelse.


| 6 april, 2017

Vi har blivit så mycket bättre på att upphandla IT vilket är glädjande för oss alla i allmänhet och den nyttjande IT-användaren i synnerhet. Vi behöver inte skruva tillbaka klockan speciellt mycket för att se en helt annan nytta med resultaten av dessa upphandlingar. Det har inte ens varit ovanligt att dessa fick göras om och göras mer rätt vilket av förklarliga skäl drev onödiga kostnader och tog onödig tid i anspråk.


Sida 1 av 3123