Effektivisera ert arbetssätt med Modern SharePoint

SharePoint har varit med oss länge och med den senaste versionen, SharePoint 2016 och SharePoint Online, öppnas nya möjligheter. Vi går ifrån det som idag kallas för Legacy SharePoint och går istället mot Modern SharePoint. Detta innebär att vi får helt nya gränssnitt, helt nytt arbetstänk och helt ny struktur.

Läs Mer
Nyheter – SharePoint och OneDrive i Office 365
| 30 maj, 2017

Microsoft har nyligen släppt information om uppdateringar som kommer till Office 365 i sommar. Vi är många som väntar på förbättringar i nya moderna SharePoint och möjligheten att skapa webbplatser och sidor som ser bra ut och kan publiceras till hela organisationen. OneDrive for Business blir mer och mer moget och senaste synkappen fungerar utmärkt. Till hösten kommer OneDrive on demand i Windows 10 som gör det möjligt att ladda ner icke synkade filer direkt i utforskaren.

Läs Mer
DBA på kran- Ett nytt sätt att ha koll på sina databaser
| 18 maj, 2017

Information är livsblodet i er verksamhet. Den måste flöda fritt i era IT-system utan risk för proppar och flaskhalsar mellan databaserna.

Läs Mer
6 tips till dig som ska upphandla IT
| 4 maj, 2017

Betydelsen av hur man skriver en upphandling och vad man bör fråga efter är i högsta grad beroende på vad som ska upphandlas, komplexitet och inte minst samarbetets tidshorisont.
De tankar som vi vill förmedla här har sitt ursprung i tänkta långsiktiga upphandlingar där flera olika leverabler är den del av den totala lösningen det vill säga det är inte endast en produkt eller en enstaka tjänst som är föremål för upphandlingen.

Läs Mer
Därför ökar behovet av 24×7 support
| 28 april, 2017

Idag är det viktigt för många att kunna kombinera arbetsliv och privatliv på ett balanserat sätt. Istället för att medarbetare går ner i arbetstid för att hinna hämta och lämna på förskolan, vabba med mera arbetar man in tiden, under andra tider på dygnet. Den moderna arbetsplatsen gör detta möjligt.

Läs Mer
| 13 april, 2017

Det mobila arbetslivet är något som har varit på gång under en lång tid men som generellt sett inte har skapat de tydliga värden som har föranlett de investeringar som krävs. I dagens föränderliga arbetsklimat är det mer eller mindre ett krav att förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt motsvarar de förväntningar som ställs avseende produktivitet och säkerhet för att skapa konkurrenskraft i den bransch man verkar i. Det är här Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) har betydelse.


| 6 april, 2017

Vi har blivit så mycket bättre på att upphandla IT vilket är glädjande för oss alla i allmänhet och den nyttjande IT-användaren i synnerhet. Vi behöver inte skruva tillbaka klockan speciellt mycket för att se en helt annan nytta med resultaten av dessa upphandlingar. Det har inte ens varit ovanligt att dessa fick göras om och göras mer rätt vilket av förklarliga skäl drev onödiga kostnader och tog onödig tid i anspråk.


| 31 mars, 2017

Cybersäkerhet är ett område som utvecklas i takt med att nya hotbilder framträder. Säkerhetshot är vanligare än vad man tror och det är en fråga som berör alla organisationer. Statistiskt sätt tar det 200 dagar för företag att upptäcka intrång. Det sägs att det finns två typer av företag; de som vet att de har blivit utsatta för intrång och de som inte har upptäckt det.


| 24 mars, 2017

En av de vanligaste frågorna som kommer upp i diskussionerna kring Office 365 är säkerhet och backup av dokument samt mail. Den största osäkerheten som vi möter är vilken typ av säkerhet och backup som ingår som standard i molntjänsterna av Office 365, och är de tillräckliga? I detta blogginlägg kommer vi att förtydliga vad som ingår och vad vi rekommenderar att verksamheten kompletterar med för att få en säkrad Office 365 lösning.


| 16 mars, 2017

Den digitala utvecklingen går otroligt fort. Både i media och i branschen pratas det mycket om molnet. Vad innebär egentligen molnet och vem är det till för? I detta blogginlägg flyger vi upp i molnet och förklarar relevanta molnbegrepp.


Sida 1 av 212